• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Thông tin sữa chữa tàu tháng 8 – 2015

Thứ Năm, Tháng Chín 24, 2015

 Để hoàn thành kế hoạch sửa chữa 6 tháng cuối năm 2015, cũng như hoàn thành kế hoạch cả năm 2015 của Saigon Shipmarin đề ra. Từ đầu năm đến nay Saigon Shipmarin đã tiếp nhận sữa chữa trên 40 lượt tàu với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt trong tháng 8/2015 Công ty đã tiếp nhận 3 lươt tàu sửa chữa lớn:

  • Tàu Thanh Ba    : Công ty Inlaco Sài Gòn
  • Tàu Sông Dinh   : Vietsovpetro.
  • Tàu Long châu 02: Công ty CP XD đường thủy.

 

TÀU THANH BA

         8                                         

     9

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Spec: L x B x d x D x GRT= 89.95m x 18.00m x 7.714m x 11.00m x 4769T

 

TÀU SÔNG DINH

10

       

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

         Spec: L x B x d x D x GRT= 71.45m x 15.96m x 4.94m x 7.2m x 2140T

 

TÀU LONG CHÂU 02

11

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

         Spec: L x B x d x D x GRT= 88.36m x 14.62m x 3.8 m x 7.7m x 2188T

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com