• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Thông Tin sữa chữa tàu tháng 10-11/2015

Thứ Năm, Tháng Mười Hai 3, 2015

Để hoàn thành kế hoạch sửa chữa năm 2015, Từ đầu quý IV đến nay Saigon Shipmarin đã tiếp nhận sữa chữa trên 10 lượt tàu với các đối tác trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh

             TÀU INDRADI

16

Spec: L x B x d x D x GRT = 132.00m x 20.40m x 8.89m x 11.20m x 7916 T  

TÀU VINH 2

20

Spec: L x B x d x D x GRT = 84.95m x 15.3m x 7.9m x 6.45m x 2976T

TÀU LONG HƯNG 2

19

Spec: L x B x D x DWT = 112.37m x 18.60m x 9.60m x 7786T

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com