• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Hoạt động công đoàn tại Công ty Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Saigon

Thứ Sáu, Tháng Tư 24, 2015

Công đoàn Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

* Chăm lo đời sống, việc làm và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động :

– Tham gia với chuyên môn tổ chức lại các xưởng sản xuất cho phù hợp với đặc điểm chung của Công ty để mọi người lao động đều có đủ việc làm.

– Tham gia với chuyên môn triển khai pháp lệnh hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động cho 100% số lao động vào làm việc tại Công ty.

– Mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CB-CNV – LĐ

– Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động cho CB – CNV – LĐ

– Tổ chức khám và phân loại sức khỏe cho CB – CNV – LĐ

– Tổ chức trợ cấp khó khăn đột xuất cho 10 gia đình CB – CNV.

– Thăm viếng đám tang tứ thân phụ mẫu.

– Tặng quà cho CB – CNV – LĐ nhân ngày Quốc tế lao động 1/5.

– Tổ chức cho CB – CNV Công ty đi tham quan du lịch.

* Thực hiện chức năng tham gia quản lý doanh nghiệp :

– Phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Đại hội CNVC năm 2006.

– Tham gia xây dựng và bổ sung quy chế quản lý, điều hành sản xuất và tổ chức lại bộ máy quản lý doanh nghiệp, sắp xếp lại các phòng, ban, phân xưởng cho phù hợp.

– Phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra các đơn vị SXKD trực thuộc Công ty về việc chấp hành luật lao động, nội qui Công ty, an toàn bảo hộ lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

* Công tác thi đua khen thưởng:

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 4 nhất trong CB – CNV LĐ “Chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, an toàn nhất và tổ chức đời sống tốt nhất”.

– Triển khai Nghị quyết liên tịch của Tổng Giám đốc và Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty phát động phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh văn hóa doanh nghiệp” trong toàn Công ty hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi đều khắp.

– Tổ chức lễ phát Bằng kỷ niệm chương của Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho 52 CB – CNV có nhiều cống hiến cho sự nghiệp GTVT.

* Công tác xã hội từ thiện :

– BCH Công đoàn vận động CB-CNV toàn Công ty quyên góp 01 ngày lương ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra với số tiền là 13.640.000 đồng.

– Giám đốc và Công đoàn Công ty xây dựng nhà tình thương trị giá là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tại thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tặng ông Hồ Tiết Ngọc 83 tuổi là cán bộ hưu trí và kèm theo sổ tiết kiệm là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

* Công tác nữ công :

– Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2006 Ban Nữ công tổ chức cho phụ nữ của Công ty họp mặt truyền thống và tham quan vui chơi liên hoan.

– Tổ chức khám sức khỏe cho nữ CB – CNV tại

– Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao Động TP. HCM, vận động nữ CB – CNV Công ty đóng góp 5.000 đồng/người * 88 nữ 440.000 đồng vào quỹ xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

* Công đoàn với công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở :

– Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, BCH Công đoàn đã chỉ đạo các công đoàn đơn vị trực thuộc làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chủ động lựa chọn bồi dưỡng, giúp đỡ những quần chúng ưu tú tích cực là đoàn viên công đoàn, giới thiệu cho các Chi bộ giáo dục rèn luyện để phát triển Đảng.

– BCH Công đoàn đã hoàn thành thủ tục nhận xét và giới thiệu cho các chi bộ kết nạp 12 đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

* Thực hiện các chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi người lao động :

– Phối hợp với chuyên môn, kiểm tra, cấp phát trang thiết bị BHLĐ cho cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất theo quy định của Bộ LĐTB & XH.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, và chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc một số bệnh thông thường cho CB.CNV.

– Tổ chức phân loại lao động và ký HĐLĐ cho CB-CNV mới tuyển vào công ty làm việc sau khi đã hết thời hạn HĐLĐ thử việc, hợp đồng thời vụ …

– Mua BHXH, BHYT, BH tai nạn cho số CB – CNV đã được ký HĐLĐ nói trên.

– Tổ chức chi trả tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp các loại Bảo hiểm cho CB-CNV kịp thời, nhanh, gọn.

Nguồn : Ban Thường vụ Công Đoàn
SAIGON SHIPMARIN

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com