• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Mời họp mặt kỷ niệm 55 năm khoa cơ khí đóng tàu - trường đại học hàng hải Việt Nam

Thứ Ba, Tháng Mười 17, 2017

Thư mời tham dự kỷ niệm 55 năm khoa cơ khí đóng tàu